Skip to content
Contact |

In januari 2021 is een werkgroep van betrokken bewoners gestart. Deze bewoners maken zich grote zorgen over de voortdurende toename van de geluidsoverlast van het verkeer op de N242 – Westerweg. Zij willen de gemeente en de provincie ervan overtuigen dat er geluidswerende maatregelen moeten worden genomen om de overklast te verminderen.

Het onderwerp Beperken Geluidhinder N242 – Westerweg staat al langere tijd op de agenda van de BGO. In 2012 heeft een groot aantal bewoners en ook de BGO zienswijzen ingediend tegen de plannen voor de N194 (voorheen N23). Kamerling Onnesweg – Westfrisiaweg. Uiteindelijk heeft dit zelfs geleid tot een beroepsprocedure bij de Raad van State. Hoewel de adviseur van de Raad van State (de STAB) positief heeft geadviseerd betreffende het ingediende Beroep, heeft de Raad het beroep niet gegrond verklaard.

Tijdens de plannen in 2012 maakten ongeveer 15.000 tot 20.000 voertuigen gebruik van de N242 ter hoogte van de Waterral. De verwachting van de provincie was toen (in 2012) dat dit zou oplopen tot 20.000 tot 25.000 dagelijkse verkeersbewegingen in 2020. Het verkeer heeft zich echter ontwikkeld tot 29.000 dagelijkse bewegingen in 2019. Dit is dus veel meer dan waarmee de provincie rekening heeft gehouden.

Ook is door het kappen van de bomen op de Westdijk het geluid volgens een aantal bewoners duidelijk toegenomen.
Inmiddels is er een aantal ontwikkelingen/plannen bekend die naar verwachting tot een nog (veel) grotere verkeersdrukte en dus meer geluidhinder zal leiden. In het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard is te lezen dat het verkeer zoveel mogelijk uit Heerhugowaard (bijvoorbeeld Westtangent) wordt geleid naar de Westerweg.

Volgens een recent artikel in het Noordhollands Dagblad heeft de gemeente Heerhugowaard de N242 op de provinciale agenda gekregen. De wens is om de weg te verbreden inclusief een nieuwe spoorbrug. De provincie zal dit jaar een plan van aanpak voor de N242 maken. Vooralsnog wordt 2025 of later genoemd voor de mogelijke uitvoering.

Denk mee over de N242 – bezoek de inloopavond op 28 november!

Op maandag 28 november organiseert de provincie Noord-Holland een N242-inloopavond. Er wordt een eerste beeld…

Lees meer

Denk mee over de N242 – ervaar je geluidshinder, laat het weten!

Graag willen wij u via deze weg alert maken op de mogelijkheid om uw mening…

Lees meer

Update december 2021 – Geluidsoverdracht N242

N242 ‘We willen het nu in één keer goed doen’ Bovenstaande kop van het artikel…

Lees meer

Update maart 2021 – Geluidsoverdracht N242

De bewoners Clementine Schuurman, Bart Sier, Jan Tromp en Paul Zijp hebben gereageerd op de…

Lees meer
Back To Top