Skip to content
Contact |

Het grootste deel van het Rijk der Duizend Eilanden wordt ontsloten door twee wegen, de Lepelaar en de Reiger. Via deze twee wegen kunnen 34 zijstraten worden bereikt. De zijstraten Koperwiek en Karekiet zijn te bereiken via de Langebalkweg.

De verkeersveiligheid op de Lepelaar en Reiger is een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda van de gesprekken met de gemeente. De wegen maken onderdeel uit van een 30 kilometer-zone, maar zijn daar niet op ingericht. Er kan daarom niet gehandhaafd worden.

Door een toename van het aantal wandelaars en fietsers, ook veel schoolgaande kinderen, ontstaan regelmatig onveilige situaties en bijna-ongelukken.

Bewoners merken regelmatig op dat fietsers in onoverzichtelijke bochten worden ingehaald en dat het verkeer, ook fietsers, van rechts vanuit de zijstraten geen voorrang krijgen.

Voor de wandelaars zijn, op verzoek van de BGO, wandelpaden aangelegd. Deze zijn echter te smal en te slecht onderhouden. Een klein gedeelte is inmiddels verbeterd en een beetje verbreed, maar dit is helaas niet goed genoeg. Er ligt inmiddels een plan bij de gemeente om alle wandelpaden te verbeteren. Eind september 2021 wordt gestart met de aanpassing van de voetpaden langs de Lepelaar en de Reiger.

Ook het intensieve gebruik van de trailerhelling op de Lepelaar leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties doordat dwars over de weg achteruit gereden moet worden en er vele auto’s met trailers in de bermen worden geparkeerd.

Wij blijven er bij de gemeente op aandringen om maatregelen te nemen. Volgens de gemeente moeten wij echter nog een aantal jaren wachten op een herinrichting van de wegen. De trailerhelling wordt mogelijk sneller aangepakt.

Back To Top