Skip to content
Contact |

Veiligheid op de weg

De snelheid in dit gebied is 30 km per uur.

Er wordt veel gewandeld in het gebied, daarvoor zijn de voetpaden. Als de voetpaden slecht beloopbaar zijn, lopen mensen ook op de weg. De buurt verjongt en kinderen gaan op de fiets naar school. Houd onze wijk veilig voor iedereen.

Graag jullie aandacht voor de verkeersveiligheid.

Hou rekening met de vele wandelaars en fietsers.

30 km is, ook als er geen werkzaamheden zijn, hard genoeg!

Veiligheid op het water

Op het water wordt het steeds drukker. Naast plezier levert dat ook overlast voor omwonenden op. Houd rekening met elkaar en geniet van het water.

Er is een nieuw vaarbeleid om te zorgen dat varen plezier blijft en overlast aangepakt kan worden. De huidige vaarregels die zijn te vinden op Varen_in_Langedijk . Het is in elk geval zo dat u niet harder mag varen dan 6 km per uur.

Sociale veiligheid

Omkijken naar elkaar is belangrijk voor een fijn leefklimaat. Elkaar kennen is daarvoor een voorwaarde. We vinden we het daarom belangrijk dat er, voor wie daar behoefte aan heeft, voldoende sociale contacten zijn.

Natuurlijk ligt die behoefte voor een ieder anders. Als eerste stap willen we graag de sociale kaart Langedijk 2021 bekend maken. Op deze kaart is een aantal services en bijvoorbeeld ook namen van vrijwilligers opgenomen die u kunt bellen.

De bewonersvereniging wil daarom voor verschillende contactmomentenzorgen. Op dit moment is dat lastig i.v.m. Corona.

AED’s

Het Rijk der Duizend Eilanden heeft een dekkend netwerk van vier AED’s op de volgende adressen:

  • Fazant 8, Grasmus 9, Meeuw 1 en Snip 1.

Alle vier AED’s zijn aangemeld bij Hartslag.nu en kunnen op verzoek van de 112-centrale door burgerhulpverleners gebruikt worden.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.

Groenbeheer

Verbeteren veiligheid op de wegen, op het water en in de bermen. Denk aan een veilig voetpad, zodat mensen niet op de weg hoeven te lopen. Ook zicht houden in de bochten door maatwerk maaien.

Bestrijding van de Reuzenberenklauw

Het sap van deze plant kan onder invloed van zonlicht ernstige verbranding van de huid veroorzaken. Door achterstallig onderhoud komt deze plant veel in ons gebied voor.

De gemeente heeft toegezegd een plan voor de bestrijding van deze plant te ontwikkelen. Bestrijding ervan is overigens een wettelijke verplichting.

Back To Top