Skip to content
Contact |

Het Rijk der Duizend Eilanden en haar bewoners is nauw verbonden met haar directe omgeving, zoals het onbewoonde Oosterdelgebied, de omgeving van het Winkelcentrum, de waterwegen in het dorp, de belangrijke verkeersader de Westerweg.

Ontwikkelingen in de omgeving kunnen uiteraard van invloed zijn op het woongenot van de bewoners van onze wijk. Alle plannen zijn terug te vinden op de website van de gemeente. De belangrijkste ontwikkelingen op dit moment zijn:

  • Ontwikkeling van het nieuwe vaarbeleid. Voor de participatie in en beoordeling van het nieuwe vaarbeleid is begin 2021 een werkgroep van betrokken bewoners gestart, de werkgroep varen.
  • De plannen voor de aanpassing van de Westerweg. Op dit moment ervaart een groot aantal bewoners al overlast van het geluid van deze weg. De verwachting is dat deze sterk gegroeide overlast in de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Om de gemeente en de provincie ervan te overtuigen dat er geluidswerende maatregelen moeten worden genomen is begin 2021 de werkgroep Geluidsoverlast N242 van start gegaan.
  • De plannen voor het Stationsgebied
  • De plannen voor de Westdijk, het onbewoonde Oosterdelgebied en het Museum
  • De plannen in het kader van Langedijk Ontwikkelt met water
  • De ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie

De bewonersvereniging neemt kennis van de ontwikkelingen en kijkt kritisch wat de impact is op het Rijk der Duizend Eilanden. Indien gewenst wordt geparticipeerd in de ontwikkeling van de plannen, eventuele zorgen besproken met de plannenmakers, bijvoorbeeld de Gemeente, de Provincie en het Hoogheemraadschap.

Geluidsoverlast

Ook in zo’n mooi gebied als het onze zijn er zaken die aandacht vragen. Bij voorbeeld de steeds sterker wordende geluidsoverlast van de N242. Mede door de plannen van de Provincie en van de gemeente Heerhugowaard is de verwachting dat deze geluidsoverlast de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Daarom is recent een Werkgroep Geluid opgericht die zich inzet voor het verminderen van de geluidshinder.

Naast geluidsoverlast veroorzaakt het verkeer ook fijnstof wat de luchtkwaliteit negatief beïnvloedt.

Lees ook de laatste updates van de werkgroep ‘Duizend Eiland Bloemrijk‘, ‘Varen‘ en ‘Geluidshinder

Foto’s van de omgeving

Back To Top