Skip to content
Contact |

Bermen en oevers

Onze wijk heeft veel groen. Daarvoor zijn tijdens de ontwikkeling meteen al veel bomen aangeplant. De gemeente besteedt veel aandacht aan het bomenbestand.

Het onderhoud van de bermen maakt veel los bij de bewoners. De laatste jaren is dat gedaan met klepelmaaiers die de bodem verdichten en een ruigtevegetatie opleveren die niet past in ons mooie gebied.

Over 1000 eilandenrijk

Werkgroep Bermen

Mede daarom is een Werkgroep Bloemrijk Duizend Eilandenrijk opgericht. Zij zetten zich in voor meer biodiversiteit en mooie bermen.

Het eerste resultaat is dat de gemeente de bermen langs de Reiger en De Lepelaar vanaf 2021 ecologisch gaat beheren. Daarnaast is er een stuk grasland dat nu al ecologisch beheerd wordt. De leden van de werkgroep adviseren de gemeente en bewoners die ook graag meer ecologisch beheer bij hen in de buurt willen.

Het begint altijd met draagvlak bij de omwonenden.

Lees ook de laatste updates van de werkgroep en een aantal artikelen van Danny Disma over de natuur in onze omgeving door te klikken op  ‘Duizend Eilanden Bloemrijk‘,

Foto’s van de flora en fauna die te vinden is in het Rijk der Duizend Eilanden

Back To Top