skip to Main Content
Contact |

Update december 2021 – werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk

Het maaien van de bermen is zeer slecht uitgevoerd. Wanneer wij kijken hoe de bermen…

Lees meer

Update december 2021 – Geluidsoverdracht N242

N242 ‘We willen het nu in één keer goed doen’ Bovenstaande kop van het artikel…

Lees meer

Vogels, 2 nieuwe verhalen: kraaiachtigen en spechten en duiven

In het Oosterdelgebied komen veel verschillende soorten vogels voor, vogels die op en aan het…

Lees meer

Wie heeft een oproep of onderwerp om met bewoners te delen?

Deze rubriek is specifiek bestemd voor bewoners om met elkaar in contact te komen. Bijvoorbeeld…

Lees meer
Back To Top