skip to Main Content
Contact |

Vlinderbloemen en rode klaver: 2 nieuwe artikelen

In het Oosterdelgebied komen we verschillende planten tegen die behoren tot de familie van de vlinderbloe- men. Ze groeien in de bermen en de graslanden. Eén soort komt ook regelmatig voor in de particuliere tui- nen. U kunt alle informatie…

Lees meer

Varen: regels en handhaving seizoen 2022

Tijdens een gesprek met de gemeente en een aantal bewoners zijn de ervaringen betreffende de overlast en handhaving in het vaarseizoen van vorig jaar 2021 uitgewisseld. Ook is vooruitgeblikt op het komende vaarseizoen. Zie het verslag van de bijeenkomst. In de…

Lees meer

Bewonersvereniging wil mee blijven praten

In het Noordhollands Dagblad staan vandaag een aantal artikelen over de start van Dijk en Waard. In één van deze artikelen is te lezen dat de Bewonersvereniging ook in de nieuwe gemeente mee willen blijven praten.

Lees meer

Hoe staat het met het nieuwe vaarbeleid?

Het is weer rustig op de Noorderplas, maar ……… De bewonersvereniging en een aantal bewoners van onze wijk zijn al vanaf 2019 met de gemeente in gesprek over maatregelen om de toenemende overlast op het water te beperken. Tijdens de…

Lees meer

Evaluatie maaiwerkzaamheden najaar 2021

Tijdens een recent overleg met de Manager Beheer Openbare Ruimte & Vastgoed van de gemeente Dijk en Waard hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de  evaluatie van het maaibeheer dit najaar. Door de gemeente is toegezegd te onderzoeken op welke wijze het…

Lees meer
Back To Top