Skip to content
Contact |

In het najaar van 2020 is een werkgroep met enthousiaste en ter zake deskundige bewoners gestart.

De input van deze werkgroep heeft via de contacten van het bestuur met de gemeentelijke uitvoerders opgeleverd dat er thans een bestek is gemaakt (voor het toekomstige maaibeleid) op basis van een verantwoorde biodiversiteit. Met flora en fauna die hier van oorsprong thuishoort.

De werkgroep leverde waardevolle ideeën aan om in samenspraak met de gemeente op enkele plaatsen in onze wijk al met proeven te starten met bloemrijke bermen als doel.

Een belangrijk gegeven is ook dat we de gemeente hebben kunnen doen inzien dat de aannemer van het onderhoud van de laatste jaren erg veel vernielingen heeft aangericht. Er is gepleit voor een aannemer die wel kennis bezit van een maaiwijze die bij een woonwijk als de onze behoort. Om vernielingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de grond niet verdicht, worden eisen gesteld aan de banden van de maaimachines.

Een laatste positieve ontwikkeling is dat ook HHNK op hun terreinen onderhoud gaat nastreven op basis van biodiversiteit.

Nieuwe artikelen: leven in de bodem en vogels in onze tuin

Wij hebben twee nieuwe artikelen ontvangen. Het eerste artikel is gewijd aan een onderwerp dat…

Lees meer

Nieuwe artikelen: nut van inheemse flora en fauna en vissen die hier voorkomen

Wij hebben twee nieuwe artikelen ontvangen. Het eerste artikel gaat over het nut van de inheemse…

Lees meer

Groenbeheer, maaien, Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop

Groenbeheer Zoals jullie ongetwijfeld de afgelopen weken hebben gemerkt, is er een maaironde geweest in…

Lees meer

Maaien: informatie en planning gemeente Dijk en Waard

Wij hebben onderstaande informatie over het maaien in onze wijk van de gemeente ontvangen. Algemene informatie…

Lees meer
Back To Top