skip to Main Content
Contact |

In het najaar van 2020 is een werkgroep met enthousiaste en ter zake deskundige bewoners gestart.

De input van deze werkgroep heeft via de contacten van het bestuur met de gemeentelijke uitvoerders opgeleverd dat er thans een bestek is gemaakt (voor het toekomstige maaibeleid) op basis van een verantwoorde biodiversiteit. Met flora en fauna die hier van oorsprong thuishoort.

De werkgroep leverde waardevolle ideeën aan om in samenspraak met de gemeente op enkele plaatsen in onze wijk al met proeven te starten met bloemrijke bermen als doel.

Een belangrijk gegeven is ook dat we de gemeente hebben kunnen doen inzien dat de aannemer van het onderhoud van de laatste jaren erg veel vernielingen heeft aangericht. Er is gepleit voor een aannemer die wel kennis bezit van een maaiwijze die bij een woonwijk als de onze behoort. Om vernielingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de grond niet verdicht, worden eisen gesteld aan de banden van de maaimachines.

Een laatste positieve ontwikkeling is dat ook HHNK op hun terreinen onderhoud gaat nastreven op basis van biodiversiteit.

Mogelijke flora in Oosterdelgebied; mooie bermen en oevers

In de artikelen mogelijke flora in het Oosterdelgebied - bermen en mogelijke flora in het Oosterdelgebied…

Lees meer

Vlinderbloemen en rode klaver: 2 nieuwe artikelen

In het Oosterdelgebied komen we verschillende planten tegen die behoren tot de familie van de…

Lees meer

Vogels – zomergasten in het Oosterdelgebied: 2 nieuwe artikelen

Met het begin van het broedseizoen en de terugkomst van talloze vogels die de winter…

Lees meer

Het is weer lente; diervriendelijk tuinieren – 2 mooie artikelen

De astronomische lente begint meestal op 21 of 22 maart. De dagen worden langer, de…

Lees meer
Back To Top