Skip to content
Contact |

In het najaar van 2020 is een werkgroep met enthousiaste en ter zake deskundige bewoners gestart.

De input van deze werkgroep heeft via de contacten van het bestuur met de gemeentelijke uitvoerders opgeleverd dat er thans een bestek is gemaakt (voor het toekomstige maaibeleid) op basis van een verantwoorde biodiversiteit. Met flora en fauna die hier van oorsprong thuishoort.

De werkgroep leverde waardevolle ideeën aan om in samenspraak met de gemeente op enkele plaatsen in onze wijk al met proeven te starten met bloemrijke bermen als doel.

Een belangrijk gegeven is ook dat we de gemeente hebben kunnen doen inzien dat de aannemer van het onderhoud van de laatste jaren erg veel vernielingen heeft aangericht. Er is gepleit voor een aannemer die wel kennis bezit van een maaiwijze die bij een woonwijk als de onze behoort. Om vernielingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de grond niet verdicht, worden eisen gesteld aan de banden van de maaimachines.

Een laatste positieve ontwikkeling is dat ook HHNK op hun terreinen onderhoud gaat nastreven op basis van biodiversiteit.

Nieuwe artikelen: zoetwaterslakken en zoetwatermossels

Wij hebben weer een aantal nieuwe artikelen ontvangen. Het eerste stuk is een artikel gewijd…

Lees meer

Nieuwe artikelen: weekdieren

Wij hebben een aantal nieuwe artikelen ontvangen. Het eerste stuk is een inleiding gewijd aan…

Lees meer

Nieuwe artikelen: leven in de bodem en vogels in onze tuin

Wij hebben twee nieuwe artikelen ontvangen. Het eerste artikel is gewijd aan een onderwerp dat…

Lees meer

Nieuwe artikelen: nut van inheemse flora en fauna en vissen die hier voorkomen

Wij hebben twee nieuwe artikelen ontvangen. Het eerste artikel gaat over het nut van de inheemse…

Lees meer
Back To Top