Ga naar hoofdinhoud
Contact |

De bewoners Jurjen Bonder, Kees Dingler, Ronald van Schoorl, Leon Schuijt, Bart Sier en Barbara de Wit hebben eind januari een eerste bijeenkomst van de werkgroep bijgewoond. Vanuit het bestuur doen Kees Jan Schouten (trekker) en Jaap Steenhuis mee.

In de vorige Nieuwsbrief van maart hebben wij ons het gedraal van de gemeente met de ontwikkeling van een nieuw vaarbeleid en intensievere handhaving.

Gesprek met de burgemeester

Namens het bestuur hebben Joke Brouwer en Kees Jan Schouten) een gesprek gevoerd met de Burgemeester, Wethouder Jongenelen en de heer Boes.

Wij hebben onze onvrede geuit omtrent de doorlooptijd van het nieuwe vaarbeleid en de slechte communicatie over de redenen waarom de afspraken niet worden nagekomen vanuit de gemeente.

B&W heeft aangegeven zo snel mogelijk te starten met een registratie pilot op de Noorderplas. Dit betekent concreet dat je zonder ‘kenteken’ de Noorderplas niet op mag. Wij hebben duidelijk gemaakt dat er meer punten zijn waar een pilot voor zou moeten komen. Bijvoorbeeld bij de toegang tot het Eilandenrijk bij het Bakkerhuis in de richting van hert Schapenland en de Achterburggracht.

Daarnaast zal er een lik op stuk beleid komen, alsmede een vaarverbod voor zonsopgang en na zonsondergang. Er zal ook worden gekeken naar zoveel mogelijke handhaving door politie en BOA’s.

Tevens wordt er naar de botenhelling aan de Lepelaar gekeken.

Participatiebijeenkomst

Een aantal dagen voor een participatiebijeenkomst op 22 april hebben wij het concept vaarbeleid ontvangen en in de werkgroep besproken. Het verzamelde commentaar hebben wij aan de gemeente verzonden.

Tijdens de participatiebijeenkomst, waarbij het voltallige bestuur, een aantal leden van de werkgroep en bewoners aanwezig waren, heeft de gemeente een uitgebreide toelichting gegeven op de voorstellen. Vervolgens zijn de plannen in vier groepen besproken en is het commentaar van de bewoners opgehaald.

Nieuw Vaarbeleid

Het nieuwe vaarbeleid is inmiddels uitgewerkt in een raadsvoorstel en een concept raadsbesluit die op 8 juni in de gemeenteraad worden besproken. De belangrijkste punten zijn:

  • Registratieplicht voor alle vaartuigen in het gehele Rijk der Duizend Eilanden
  • Verbod om tussen zonsondergang en zonsopkomst op het water te zijn
  • Verbod op het gebruik van waterscooters

Het collegevoorstel, het raadsvoorstel, het concept raadsbesluit, de gebiedsomlijning van de pilot, het verslag van de participatiebijeenkomst en een beleidsdocument over de openbare orde en handhaving zijn terug te vinden op de website van de Gemeente Langedijk en zullen ook op onze website worden geplaatst.

Wij hopen dat met de invoering van dit beleid zal leiden tot minder overlast voor de bewoners.

Back To Top