skip to Main Content
Contact |

De bewoners Clementine Schuurman, Bart Sier, Jan Tromp en Paul Zijp hebben gereageerd op de oproep in december en vormen samen met Jaap Steenhuis van het bestuur de werkgroep. De leden van de werkgroep zijn in januari enthousiast van start gegaan en hebben elkaar al twee keer via zoom ‘gezien’. Op dit moment wordt de overlast van de bewoners in kaart gebracht en alle mogelijke activiteiten geïnventariseerd.

Uit de antwoorden op de in februari gehouden mini-enquête blijkt dat ongeveer 30% van de bewoners dagelijks veel of erg veel overlast van het geluid van de Westerweg ervaart. Wethouder Nils Langedijk heeft onze voorzitter laten weten dat hij recent samen met de wethouders van Heerhugowaard en Alkmaar met een gedeputeerde van de provincie heeft gesproken over de N242.

In 2025 zal er groot onderhoud aan de weg worden uitgevoerd. Nils Langedijk heeft de overlast van de bewoners van het onze wijk op de agenda gezet. Afgesproken is dat wij eerst verdergaan met het in kaart brengen van de mate van ervaren geluidsoverlast. Als dit klaar is gaat het bestuur de uitkomsten en het vervolg met de wethouder bespreken

Back To Top