Ga naar hoofdinhoud
Contact |

N242 ‘We willen het nu in één keer goed doen’

Bovenstaande kop van het artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 20 november is zeer toepasselijk voor onze Werkgroep Geluidsoverdracht N242.

De werkgroep wil namelijk dat in de plannen voor de aanpassing van de N242-Westerweg vanaf het begin rekening wordt gehouden met de bewoners van onze wijk.

Uit de in het begin van dit jaar gehouden enquête is gebleken dat ongeveer 30% van de bewoners nu al regelmatig veel of erg veel overlast van het geluid van de Westerweg/N242 ervaart. Deze overlast mag niet groter worden, maar moet juist worden verminderd. Het realiseren en behouden van een leefbare woonomgeving moet wat ons betreft onderdeel uitmaken van de plannen.

Wij vinden het belangrijk om onze zorgen en verzoeken om geluidswerende maatregelen zo vroeg mogelijk kenbaar te maken. Tijdens onze eerste verkenning is een lange lijst met mogelijke oplossingen ontstaan. Mogelijk kan een aantal van deze maatregelen in de plannen worden meegenomen, en misschien in beperkte mate al op kortere termijn worden gerealiseerd.

 

De werkgroep heeft tijdens een eerste gesprek met de provincie in september duidelijk gemaakt dat wij ons zorgen maken over de toename van de geluidshinder van het verkeer op de N242. Afgesproken is dat de werkgroep met de vertegenwoordigers van de gemeente Dijk en Waard om de tafel gaat zitten (of gaat zoomen) om afspraken te maken over de participatie van de bewoners. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Na iedere kerngroep-bijeenkomst zullen wij worden geïnformeerd zodat wij zo nodig tijdig onze inbreng kunnen leveren.

Eén van de voorstellen is om de leden van de kerngroep (medewerkers provincie en gemeente) uit te nodigen om de N242 te ervaren door middel van een wandeling over de dijk en door het oostelijke deel van het Rijk der Duizend Eilanden.

Back To Top