Ga naar hoofdinhoud
Contact |

Het maaien van de bermen is zeer slecht uitgevoerd.

Wanneer wij kijken hoe de bermen er aan het einde van dit jaar uitzien, is maar één woord nodig: ‘slecht’. Of misschien twee woorden: ‘zeer slecht’

De leden van de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk, het bestuur van de bewonersvereniging en een groot aantal bewoners zijn zeer ontevreden over de uitgevoerde maaiwerkzaamheden. Wij begrijpen niets meer van de wijze waarop de maaiwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Er is veel te laat begonnen met het maaien; bepaalde delen zijn helemaal niet gemaaid of delen die niet gemaaid moeten worden zijn wel gemaaid. Ook zijn de reuzenberenklauwen veel te laat en voor een deel niet verwijderd.

Zowel voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden als tijdens het maaien hebben het bestuur en leden van de werkgroep meerdere malen getracht om het maaien bij te sturen. Dit is echter maar zeer beperkt gelukt. Er heeft zeer regelmatig overleg plaatsgevonden met de gemeente en er is informatie over en weer uitgewisseld.

Tijdens een recent overleg met de Manager Beheer Openbare Ruimte & Vastgoed van de gemeente Dijk en Waard hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de evaluatie van het maaibeheer dit najaar. Door de gemeente is toegezegd te onderzoeken op welke wijze het beheer en de uitvoering van de maaiwerkzaamheden verbeterd kan worden. We hopen dan ook dat we volgend jaar een positieve boodschap kunnen brengen.

Back To Top