skip to Main Content
Contact |

Vlinderbloemen en rode klaver: 2 nieuwe artikelen

In het Oosterdelgebied komen we verschillende planten tegen die behoren tot de familie van de vlinderbloe- men. Ze groeien in de bermen en de graslanden. Eén soort komt ook regelmatig voor in de particuliere tui- nen. U kunt alle informatie…

Lees meer

Herfst in het Oosterdelgebied

Het is inmiddels oktober en de herfst is ingetreden, we zien de bladeren verkleuren en hebben twee artikelen van Danny Disma ontvangen die we graag wil delen: Herfst in het Oosterdelgebied  en  Klimop

Lees meer

Wat is biodiversiteit en hoe staat het hiermee in onze wijk?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 22 september heeft Danny Disma een toelichting gegeven op het (ecologisch) beheer van de bermen. Een mooie gelegenheid om van tevoren het bijgaande document over biodiversiteit te lezen. In dit artikel wordt duidelijk aangegeven…

Lees meer

Natuur in onze wijk: Vier nieuwe artikelen: o.a. bosschages

De boodschap van het eerste artikel is: dump geen afval en adopteer een bosje. Drie andere artikelen betreffen mieren, luizen, de groene specht , juffers, libellen en distels. Klik voor het lezen van de artikelen op Bosschages Mieren-luizen-blauwtjes-groene specht Juffers…

Lees meer
Back To Top