Skip to content
Contact |

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 22 september heeft Danny Disma een toelichting gegeven op het (ecologisch) beheer van de bermen. Een mooie gelegenheid om van tevoren het bijgaande document over biodiversiteit te lezen. In dit artikel wordt duidelijk aangegeven wat biodiversiteit is en hoe het staat met de biodiversiteit in onze woonomgeving.

Biodiversiteit in onze wijk

Back To Top