Skip to content
Contact |

De provincie heeft de opdracht om projectmatig de korte termijnontwikkelingen (realiseerbaar voor 2030) én lange termijn ontwikkelingen (realiseerbaar voor 2040) samen met de gemeenten voor de N242 in gang te zetten en uit te voeren met betrokken partijen. Onlangs is de provincie gestart om uitvoering te geven aan de opdracht. De werkgroep volgt deze ontwikkeling en heeft frequent contact met de gemeente om aan te sluiten bij de voortgang en koppelkansen (zoals geluid reducerende maatregelen) mee te nemen in de korte termijn ontwikkelingen. Zie ook de informatie op de website van de provincie.

Back To Top