skip to Main Content
Contact |

Met het begin van het broedseizoen en de terugkomst van talloze vogels die de winter in verre oorden heb- ben doorgebracht wordt de zomer langzamerhand ingeluid. De vogels, die in de winter vaak minder van zich laten horen, zingen nu weer volop. Over dat zingen zal ik in het volgende deel 8 over de zomergasten iets meer schrijven. Heerlijk, het is weer voorjaar! De natuur bloeit weer op en barst van het nieuwe leven. Het is elk jaar weer spannend om te zien welke vogels de lange tochten hebben overleefd en ons gebied weer heb- ben gevonden. Maar niet alleen vogels keren terug. Planten komen weer op, allerlei dieren ontwaken uit hun winterslaap of kruipen uit een cocon. We gaan ervan genieten!

U kunt nu al genieten van deze twee artikelen: Zomergasten en Zomergasten-vogeltaal

Back To Top