Ga naar hoofdinhoud
Contact |

In het Oosterdelgebied komen veel verschillende soorten vogels voor, vogels die op en aan het water le- ven, vogels die zich het liefst ophouden in dicht struikgewas, soorten die zich thuis voelen in onze tuinen, roofvogels, vogels die hiernaartoe komen in de herfst/winter of juist in de lente/zomer.

Wat maakt dat deze vogels juist hier leven? Voorwaarde is natuurlijk dat zij hier voedsel vinden en veilig zijn voor predatoren. Voor die soorten die zich hier bevinden in de lente is het van belang dat zij ge- schikte plekken vinden om hun nest te bouwen. En zoals elke vogel zijn eigen lied zingt, stelt ook elke vogel specifieke eisen aan zijn leefgebied, zijn biotoop.

Door op de volgende bestanden te klikken kunt u de kennisnemen over de vele vogels in ons gebied:

Vogels – introductie

Vogels-deel 1 kleine tuinvogels

Vogels-deel 2 kleine tuinvogels

Vogels-deel 3 wintergasten

Vogels-deel 4 lijsterachtigen en spreeuwen

Vogels-deel 5 kraaiachtigen

Vogels-deel 6 spechten en duiven

Back To Top