skip to Main Content
Contact |

Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden voor de volgende taken:

  • voor het stimuleren van ontmoetingen van bewoners door het organiseren van activiteiten
  • voor de rol als trekker van de nieuwe werkgroep geluidhinder

Heeft u interesse neem dan contact met ons op.

Back To Top