skip to Main Content
Contact |

De gemeente heeft een persbericht uitgebracht over de start van de pilot bootregistratie. Uiteraard ondersteunt de bewonersvereniging de start van de pilot. Bootregistratie is één van de middelen die kan helpen de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Wij vinden het erg jammer dat de pilot pas in augustus van start gaat. Er zijn ook nog een aantal onduidelijkheden. Er is niet duidelijk vanaf wanneer de boten verplicht zijn een zichtbaar registratienummer te hebben en vanaf wanneer en op welke wijze er op de registratie gehandhaafd wordt.

Helaas hebben wij vastgesteld dat de handhaving, onafhankelijk van de registratie pilot, de afgelopen weken onvoldoende is. Op elke mooie dag is het weer raak en neemt de overlast in de loop van de middag en avond steeds verder toe. Het begint meestal gezellig druk en eindigt met racende (rubber)bootjes en veel lawaai en harde dreunende muziek vanaf een vlot of rondvarende schepen. De BOA’s zijn dan meestal al naar huis.

Wij hebben de burgemeester en verantwoordelijke wethouder vandaag gevraagd om de onduidelijkheden betreffende de registratie pilot weg te nemen en met onmiddellijke ingang de handhaving te verbeteren. Voor de brief aan de gemeente kunt u op de volgende link klikken: brief gemeente

Wij hebben inmiddels al een reactie van de gemeente ontvangen. Deze reactie van de gemeente zullen wij in de eerstkomende bestuursvergadering bespreken en vaststellen op welke wijze wij gaan reageren. Uiteraard blijven wij de registratiepilot en de wijze van handhaving kritisch volgen. Ons voorstel is om in het najaar het afgelopen vaarseizoen in de werkgroep te evalueren.

Back To Top