Skip to content
Contact |

De bewonersvereniging heeft kennis genomen van de concept-visie Westdijk en haar ongenoegen aan de plannenmakers en het gemeentebestuur laten weten.  Wij zijn tegen elke verdere uitbreiding van vaarbewegingen in ons woongebied en het dus niet eens met de onderdelen van het plan die ertoe leiden dat het aantal boten in het Rijk der Duizend Eilanden toeneemt.

Het woongebied Rijk der Duizend Eilanden is geen toeristische attractie, maar een gebied waar de bewoners in rust kunnen genieten van hun omgeving.

Mooie woorden als ‘ waken voor overlast’ en ‘handhaven’ zijn al lange tijd vrijblijvend en ontoereikend gebleken. In de praktijk groeit de overlast, zowel in duur als in intensiteit. Dit is voor onze bewoners onacceptabel. Dat geldt in nog sterkere mate voor het langer openstellen van de sluis. Het beetje nachtrust dat de omwonenden nu nog gegund is, wordt dan ook nog eens bekort

Voor onze volledige reactie kunt u klikken op  reactie op concept-visie- Westdijk

De visie Westdijk is inmiddels door de Gemeenteraad goedgekeurd. Er zijn 45 bewoners die het uitgebreide bezwaar van één van de bewoners hebben onderschreven. Ook hebben nog eens 15 bewoners een eigen bezwaar mail naar de gemeente gestuurd. Het enige antwoord op de bezwaren is dat de zorgen van de bewoners in de uitwerkingen worden meegenomen. Wij zullen deze uitwerkingen kritisch gaan volgen.

Back To Top