Skip to content
Contact |

Dijk en Waard heeft de conceptvisie ‘Groen in de wijk’ met ons gedeeld. Om de natuur te herstellen wordt voorgesteld het groen te verrijken door bloemrijke en boomrijke zones aan te brengen in het gebied en dit op een gepaste manier te onderhouden. Ook worden in de visie gesproken over de inrichting van natuurvriendelijke oevers en het ecologisch beheer van de bosplantsoenen. De werkgroep en een afvaardiging van het bestuur bestuderen de conceptvisie en zullen deze vervolgens met Dijk en Waard bespreken. Geïnteresseerde leden kunnen de visie opvragen bij het secretariaat.

Back To Top