Skip to content
Contact |

Wij hebben twee nieuwe artikelen ontvangen.

Het eerste artikel gaat over het nut van de inheemse flora en fauna voor de sier- en moestuin en voor onszelf. Dit artikel is vooral bestemd voor mensen die niets moeten hebben van inheemse planten (onkruid) en inheemse dieren (ongedierte) in hun siertuin en het liefst zien dat deze ook niet voorkomen in de openbare bermen. Natuurlijk mag iedereen die dit wil, dit stukje lezen.

Het tweede artikel is een uitgebreid document over de vissen die hier voorkomen

Back To Top