Skip to content
Contact |

Wij hebben onderstaande informatie over het maaien in onze wijk van de gemeente ontvangen.

Algemene informatie over het maaien

Gemeente Dijk en Waard maait het hele jaar door op gezette tijden de gemeentelijke gazons, bermen en taluds en verricht maaiwerkzaamheden in de buitengebieden. In mei- juni en september t/ oktober starten maairondes die worden verdeeld in het groeiseizoen.

Op de bermen en taluds past de gemeente een natuurlijkvriendelijk maaibeheer toe.

Tijdens het maaien worden sommige bermen of delen ervan (bijvoorbeeld rondom bomen en bloemrijk grasland) bewust niet gemaaid. Hierdoor blijven bloemen en kruiden staan. Vooral insecten zoals vlinders en bijen hebben hier baat bij. Dit komt de biodiversiteit ten goede.

De verbetering van de Biodiversiteit langs onze wegen zijn onmisbare bron en wij werken aan ecologische verbinding zones.

Het is relatief eenvoudig om mee te doen door minder te maaien op percelen die bijvoorbeeld nu wekelijk worden gemaaid, werkt u mee?

Als u meewerkt geeft dit een enorme verrijking van de biodiversiteit.

Maaiplanning:

Eind mei/ begin juni                       –  Volledige ronde en waar mogelijk sinus maaien of gefaseerd

Juli                                                      –  Veiligheidsronde

Eind september/ begin oktober    – Volledige ronde inclusief maaien afruimen en waar het kan gefaseerd

Verder is afgesproken dat de taluds pas in de laatste ronde worden gemaaid, dus overslaan in de eerste ronde van mei/juni.

Zie voor de wijze van maaien de Maaikaart Rijk der Duizend Eilanden

Back To Top