skip to Main Content
Contact |

Kanaalpark Dijk en Waard

De gemeente Dijk en Waard is gestart met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor het gebied langs het kanaal waar Langedijk en Heerhugowaard samenkomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Gemeente Langedijk en in het document Concept Grenzeloos Dijk en Waard

Er zijn inmiddels twee online-bijeenkomsten gehouden waarbij bestuurders en werkgroepleden van de bewonersvereniging aanwezig zijn geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn verhalen en ideeën uitgewisseld. Vervolgens is in de tweede bijeenkomst is dieper ingegaan op de ideeën voor de verschillende verhaallijnen en een basis gelegd voor het uitvoeringsplan.

De meeste deelnemers waren afkomstig uit Langedijk. Er is van alle kanten benadrukt dat mooie plannen gemaakt kunnen worden, maar dat de bewoners hier zoveel mogelijk rust willen bewaren,

Na het verzamelen van alle ideeën is op 6 december besproken welke ideeën waar wel of niet de voorkeur hadden met daarna de vraag waar dan. De uitkomsten hiervan zullen begin 2022 aan de deelnemers nogmaals voorgelegd worden. De procedure vindt zorgvuldig plaats, waarbij de roep om de rust te bewaren goed gehoord wordt.

De plannen zullen waarschijnlijk over een periode van 20 jaar uitgevoerd worden, waarbij steeds opnieuw teruggekoppeld wordt. We zullen de verslagen hiervan op onze website plaatsen.

Een beeldend verslag van de bijeenkomst gehouden op 6 december is te vinden op de website van de gemeente.

Back To Top