skip to Main Content
Contact |

In de Juni Nieuwsbrief kunt u kennismaken met onze nieuwe voorzitter, Clementine Schuurman. Verder kunt u meer lezen over onze betrokkenheid bij en reacties op het vaarbeleid, de ontwikkelingen in het kader van het kanaalpark, het groenbeheer en de N242.

Back To Top