skip to Main Content
Contact |

Twee leden van de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk en de voorzitter van het bestuur, hebben een overleg gehad over het aanstaande maaibeheer met vertegenwoordigers van de gemeente (de beheerder en de toezichthouder van dit gebied) en een vertegenwoordiger van de firma Bijlsma.
Het overleg betrof het ecologisch beheer van de Lepelaar en de Reiger. (De zijstraten worden uit kostenoogpunt dit jaar nog wel geklepeld, uitgevoerd door de firma van Diepen.) Hier wordt ook de bestrijding van de Reuzenberenklauw meegenomen.

We hebben allereerst onze frustratie over het afgelopen jaar neergelegd en meegedeeld dat we ons toch opnieuw gaan inzetten voor onze bermen en dat het in het belang van iedereen, en niet in het minst van de biodiversiteit, is dat het dit jaar beter gaat. We willen dat de bermen weer plaats gaan bieden aan planten en dieren die hier van nature thuishoren.

Hoe gaat de firma Bijlsma dit aanpakken?

– Er zal in gewerkt worden met lichtere machines. In dit geval met een schotelmaaier, of een schijvenmaaier. Dit is volgens de vlinderstichting ecologisch gezien de beste keuze. Het verschil tussen de twee is de manier waarop het maaisel afgelegd wordt.

– De bestuurders van de maaimachines hebben een opleiding gedaan en hebben kennis van de natuur.

– Bijlsma zal voorafgaand aan het maaien (laten) monitoren.

– Er wordt gestreefd naar een goede timing en flexibiliteit, bij voorbeeld betreffende het weer. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de bedrijfsplanning.

– De in de te maaien bermen aanwezige Reuzenberenklauw zal conform het maaibestek door de firma Bijlsma worden gemaaid en meegenomen.

– Voor de overige Berenklauw heeft de gemeente extra geld uitgetrokken. Het gaat om een paar ruigte eilanden.

– De communicatie met Bijlsma loopt via de toezichthouder van de gemeente.

Wij hopen dat het met al deze inzet komend jaar beter zal gaan, maar zullen het zeker kritisch blijven volgen.

Back To Top