skip to Main Content
Contact |

De vernieuwing van de wandelpaden langs de Lepelaar en de Reiger zijn afgerond. Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden hebben wij de gemeente gevraagd de paden voldoende breed te maken en ervoor te zorgen dat de randen niet kunnen afbrokkelen.  Ook hebben wij de gemeente tijdens de uitvoering de gemeente gewezen op een goede communicatie met de bewoners en de wandelaars d.m.v. van brieven en borden. Wij hebben hiervoor o.a. dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van een aantal betrokken bewoners.

Wij vinden dat de vernieuwde wandelpaden een grote verbetering zijn en hopen dat met het juiste onderhoud van de bermen de paden in alle jaargetijden goed begaanbaar blijven voor bewoners en bezoekers.

Helaas hebben wij ook vastgesteld dat al tijdens de werkzaamheden de net vernieuwde paden op een aantal plaatsen waren  beschadigd door geparkeerde auto’s. Deze zeer vervelende situaties zijn bij de afdeling handhaving van de gemeente gemeld. De BOA’s hebben ons laten weten dat zij hebben opgetreden en het parkeren op de paden in de gaten houden.

Wij willen alle bewoners oproepen om ervoor te zorgen dat er geen auto’s op de voetpaden worden geparkeerd. Dit niet alleen om beschadigingen te voorkomen, maar ook voor de veiligheid van de wandelaars.

Back To Top