Skip to content
Contact |

De bewonersvereniging heeft de afgelopen jaren regelmatig met de gemeente gesproken over het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze wijk. Het onderwerp is eind vorig jaar nog aan de orde geweest in een gesprek met burgemeester Poorter en wethouder Groot. Deze gesprekken hebben nog niet tot concrete maatregelen geleid. Wel zijn er ideeën uitgewisseld, zoals verkeersdrempels, het inrichten als fietsstraat, inrichten als een echte 30 km zone, extra borden ed. Ons is steeds aangegeven dat dit mogelijk meegenomen zal worden bij het ‘groot’ onderhoud van de wegen in onze wijk over een aantal jaren.

Op verzoek van een aantal bewoners (in de buurt van) de Lepelaar heeft de gemeente de verkeerssituatie onderzocht en vastgesteld dat er vier verkeersdrempels in de Lepelaar worden aangelegd om het verkeer af te remmen. Wij hebben al onze leden in de gelegenheid gesteld om hier op te reageren. De reacties die wij hebben gezien zijn zowel positief als negatief. Een aantal bewoners willen meer maatregelen of andere maatregelen. Andere bewoners willen niets.

De gemeente heeft de betrokken bewoners een Bewonersbrief gestuurd met een overzicht van Vrage en antwoorden

Back To Top