Skip to content
Contact |

Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 april in het restaurant van Museum die Broekerveiling waren 25 leden (31 personen) en 5 bestuursleden aanwezig. De voorzitter, Clementine Schuurman, heeft de vergadering om 20.00 uur geopend en een overzicht gegeven van de voortgang van de activiteiten van de vereniging. De volgende onderwerpen zijn kort besproken: het vaarbeleid en de handhaving, de geluidsoverdracht van de N242, het beheer van het groen, de projecten Kanaalpark en toekomstig  Oosterdel, de drempels en de Lepelaar. Na een voorstel voor de wijziging van de statuten, het financiële verslag, de bestuursverkiezing en de rondvraag is de ALV gesloten.

Na de formele vergadering stonden twee zeer interessante presentaties op de agenda.

Catherinus Jelsma, de nieuwe voorzitter van Veldzorg, heeft een boeiend verhaal verteld over de organisatie en doelstellingen van de Stichting Veldzorg Oosterdel. Zie de presentatie Stichting Veldzorg Oosterdel

Na de pauze heeft Piet Glas een toelichting gegeven op het ontstaan van de Duurzame Energiecoöperatie Dijk en Waard en over de mogelijkheden om de huizen in onze wijk te verduurzamen, bijvoorbeeld met behulp van aquathermie. Ook aanwezig was Mischa de Bruijn van de gemeente. Hij heeft aangegeven dat hij graag samen met de energiecoöperatie en bewoners wil samenwerken voor een pilot in onze wijk. Zie de presentatie Duurzame Energiecoöperatie

Tijdens de extra online algemene ledenvergadering op 11 mei zijn de gewijzigde statuten goedgekeurd. Zie de voorgestelde  statutenwijziging.

Zie ook de verslagen van de ALV’s:  ALV 20042023 en ALV 11052023

Back To Top