Skip to content
Contact |

De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging wordt gehouden op woensdagavond 17 april 2024 op de achtervloer van Museum de Broekerveiling. De start is om 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur).

Aanmelding

In verband met de zaalindeling willen wij uw aanmelding graag tijdig ontvangen. Ons verzoek is om uiterlijk donderdag 11 april een e-mail te sturen naar info@bgolangedijk.nl en aan te geven of u met 1 of 2 personen komt. De leden die zich al hebben aangemeld hoeven zich natuurlijk niet opnieuw aan te melden.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

20:00u            ALV Opening

  • Mededelingen
  • Goedkeuring verslag ALV 20 april 2023
  • Voortgang activiteiten
  • Financieel verslag en kascommissie 2023
  • Benoeming kascommissie 2024
  • Décharge bestuur
  • Bestuursverkiezing: Nieuwe leden: Jan van Ree, Miranda Graftdijk
  • Rondvraag

20:30u            Vogelvriendelijke tuinen IVN/Vogelbescherming 

Gastspreker Elly Boddeke is stadsvogeladviseur en natuurgids van IVN/Vogelbescherming. Zij neemt ons mee in de mogelijkheden van onze wijk en uw tuin in relatie tot vogelvriendelijke tuinen en wijk.

21:00u            Wonen Plus Welzijn

Gastspreker Ferry Blokker is welzijnsconsulent in Dijk & Waard. Hij neemt ons mee in de mogelijkheden voor onze wijk die door de wijk georganiseerd kunnen worden als er ondersteuning gewenst is in de wijk. En, wat kan WonenPlusWelzijn voor de wijk betekenen?

21:30u            Afsluiting en ruimte voor ontmoeten en een drankje

Wij ontmoeten u graag op woensdag 17 april a.s. in het Museum de Broekerveiling.

Met vriendelijke groet en tot ziens op de ALV,

Back To Top