skip to Main Content
Contact |

De leden van de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk en een aantal bewoners hebben laten weten dat zij zeer ontevreden zijn over de tot nu toe uitgevoerde maaiwerkzaamheden.  Wij begrijpen niets meer van de wijze waarop de maaiwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Er is veel te laat begonnen met het maaien; bepaalde delen zijn helemaal niet gemaaid of delen die niet gemaaid moeten worden zijn wel gemaaid. Ook zijn de reuzenberenklauwen veel te laat en voor een deel niet verwijderd.

Zowel voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden als tijdens het maaien hebben het bestuur en leden van de werkgroep meerdere malen getracht om het maaien bij te sturen. Dit is echter maar zeer beperkt gelukt.

Wanneer wij kijken naar de huidige staat van de bermen, dan kunnen wij de volgende opmerking van bewoners goed plaatsen: “sinds de BGO zich met de bermen bemoeien is het een nog grotere puinhoop”.

Er heeft zeer regelmatig overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de bewonersvereniging en er is informatie over en weer uitgewisseld. De besluitvorming en verantwoordelijkheid betreffende het beheer van de bermen liggen uiteindelijk volledig bij de gemeente.

De werkgroep en het bestuur zal op korte termijn evalueren hoe zij tegen de wijze waarop het onderhoud is uitgevoerd aankijkt en deze evaluatie met de gemeente bespreken. Ook zal het dan in het najaar uit te voeren onderhoud ter sprake worden gebracht.

Meer informatie over de visie van de bewonersvereniging kunt u vinden door te klikken op Visie Maaibeheer juni-juli 2021 

De uitgebreide inventarisatie en evaluatie van de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk is te lezen door te klikken op Bermen in het Oosterdelgebied april-augustus

Back To Top