Heeft u nieuws, meld het hier

Hier vind u brieven en mededelingen van bewoners uit onze wijk.
Mocht u hierop willen reageren dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.


Wie heeft onze plattegrond beklad?
31-12-2019
Afgelopen week is door iemand onze plattegrond bord beklad met rode verf. Mocht de dader dit lezen dan stellen wij het op prijs als dit ook weer verwijderd wordt.
bord

Brief van de gemeente. 23-10-2019
Beste leden van de Belangenvereniging Rijk der Duizend Eilanden,
Middels deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden van de gemeente met betrekking tot het gebruik van gemeentegrond door inwoners die in het Oosterdelgebied wonen. De gemeente heeft de wettelijke verplichting haar eigendom te beschermen... lees hier verder

Ganzen voeren? 09-07-2018
De gemeente heeft geconstateerd dat er bewoners zijn die de ganzen voeren. Als we van de ganzen af willen is het natuurlijk niet verstandig om ze te voeren. Ze blijven dan terug komen.

Groenspoor 2018, 06-03-2018
Groen = Gezond!
Langedijk is een groene en waterrijke gemeente waar we trots op zijn. Een groene omgeving draagt bij aan onze
gezondheid, meer dan we ons realiseren. Binnen gemeente Langedijk is nog veel ruimte voor uitbreiding en diversiteit
van groen. Wij gaan dit proces samen met u opstarten en toepassen.
lees hier verder...


Honden op de dijk, 10-06-2016
Wat zou het heerlijk zijn als we samen met onze hond op de dijk langs de
Langedijkervaart mogen lopen. Die wens leeft bij veel hondenbezitters. Het idee
is om als groep hondenbezitters de betrokken instanties te benaderen.
lees hier verder


Doe mee met het inzamelen van voedsel voor GHL
2-12-2014

lees verder

Vaarbeleid opnieuw

Onder de 12 jaar is het verboden om een gemotoriseerd schip te besturen! Het is wel toegestaan om met een vaartuig van maximaal 7 meter lengte te zeilen, kanoen, roeien of te waterfietsen.
lees verder


Voedselhulp Langedijk, stichting "Er is Geloof, Hoop en Liefde".
De stichting Er is Geloof, Hoop en Liefde zet zich in voor de minima in Langedijk. Wij bieden hen concrete hulp in moeilijke tijden en samen met hen werken we aan een betere toekomst. Wij doen dit door het aanbieden van voedselhulp én het adviseren/verwijzen naar hulpverlenende instanties om ons heen om onze klanten zo snel en goed als mogelijk weer financieel zelfstandig te krijgen. Wij werken enkel en alleen met vrijwilligers, momenteel zijn dat 28 personen. Allemaal mannen en vrouwen die zich iedere week weer inzetten om belangeloos anderen te helpen.
lees verder

Burgernet
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de .....
lees verder


De erfenis van de Trio 4
Broek op Langedijk lag in het "Rijk der duizend eilanden"; 16.000 kleine lapjes grond omgeven door een netwerk van kleine vaarten en sloten....
lees verder